Werkwijze

E

Elke reading sluit ik af met een healing. Een reading duurt in principe een uur. Algemene korte readingen (met healing) duren een half uur. Voor complexe readingen (bijvoorbeeld een familiereading) trek ik 90 minuten uit. Dit bespreken we vooraf.

Ik neem readings op met een PC (wav of mp3) en zet ze op CD. Desgewenst neem ik op op een cassettebandje. Je kunt de reading dus altijd nog eens beluisteren.

Readingen en healingen op afstand zijn ook mogelijk. Op een vooraf afgesproken tijdstip doe ik de reading of healing zonder dat we bij elkaar zitten. De resultaten geef ik daarna telefonisch of per mail aan je door. We kunnen ook gebruik maken van Skype, al dan niet via een webcam.

Op verzoek ondersteun ik een reading met Tarot-kaarten. Deze legging geeft door de duidelijke beeltenissen vaak nog meer helderheid. De combinatie reading/healing/tarot duurt 90 minuten.

Soms is na een reading of healing een vervolgtraject wenselijk. Dit hangt af van het onderwerp dat voor jou op dat moment aan de orde is en van de lading die het bevat. In overleg kunnen we dat traject samen invullen.